فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttp://baskoolnikoo.comفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوfaفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttp://baskoolnikoo.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://baskoolnikoo.com162130فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 باسکول 150 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-20190901-WA0002.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 100 کیلوی نیکو</p> <p>حداکثر وزن 150 کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 2/5 کیلوگرم دقت 20 -50 -100 گرم</p> <p>نمایشگرLed/Lcd</p> <p>بدون نرده</p> <p>پایه دار</p> <p>برق شهری 220ولت/60هرتز</p> <p>اندازه کفه 45*50 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 350 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-350-کیلو-گرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/8.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 350 کیلو گرم الکترونیک نیکو</p> <p>حداکثر وزن 350 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 20/50/100 گرم</p> <p>نرده دار</p> <p>پایه دار</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 550 استیل الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-550-استیل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 550 کیلو گرم استیل الکترونیک استیل&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 550 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 12/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Lcd/Led</p> <p>ابعاد صفحه 80&times;70</p> <p>پایه دار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 750 کیلو الکترونیک چرخ دار http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-750-کیلو-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 750 کیلو الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 550-750 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن12/5 یا 17/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 50/100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/LCD</p> <p>ابعاد صفحه 80*75</p> <p><span style="font-size: 10pt;">برق شهری 220ولت /60 هرتز&nbsp;</span></p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول قد و وزن خط کشی http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa6..jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول قدووزن خط کشی مخصوص مراکز بهداشتی وبیمارستانها واماکن</p> <p>حداکثر وزن 200کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 2/5کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداکثرقد2/20 سانتی متر&nbsp;</p> <p>حداقل قد 1/40 سانتی متر</p> <p>باطری قابل شارژ</p> <p>پایه دار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 250 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-250-کیلو-گرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/5.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 250 کیلو گرم الکترونیک نیکو</p> <p>حداکثر وزن 250 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 5 کیلوگرم &nbsp;</p> <p>دقت 20/50/100 گرم&nbsp;</p> <p>پایه دار&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 350 استیل الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-350-استیل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول350 کیلو گرم استیل نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 350 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلو گرم</p> <p>دقت 100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Lcd/Led</p> <p>قابلیت نصب نمایشگر ماشین حسابدار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک 105×110 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/15.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 25 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 110&times;105</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10 تا 40 درجه سانتی گراد</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 3 تن دام کش الکترونیک 4 لودسل http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-3-تن-دام-کش-الکترونیک-4-لودسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-14 copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 3 تن دام کش الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 2500 تا 3000 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر LED/LCD</p> <p>ابعاد صفحه 150 &times;150</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>مخصوص توزین دام&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 4لودسل الکترونیک چرخدار 125*125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-4لودسل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 4 لودسل الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 2500 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک 125×125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-الکترونیک-125-*-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-16 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1 تن بزرگ الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 25 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020