فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttp://baskoolnikoo.comفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوfaفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttp://baskoolnikoo.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://baskoolnikoo.com162130فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 باسکول قد و وزن خط کشی http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa6..jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول قدووزن خط کشی مخصوص مراکز بهداشتی وبیمارستانها واماکن</p> <p>حداکثر وزن 200کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 2/5کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداکثرقد2/20 سانتی متر&nbsp;</p> <p>حداقل قد 1/40 سانتی متر</p> <p>باطری قابل شارژ</p> <p>پایه دار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 150 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-100-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-20190901-WA0002.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 100 کیلوی نیکو</p> <p>حداکثر وزن 150 کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 2/5 کیلوگرم دقت 20 -50 -100 گرم</p> <p>نمایشگرLed/Lcd</p> <p>بدون نرده</p> <p>پایه دار</p> <p>برق شهری 220ولت/60هرتز</p> <p>اندازه کفه 45*50 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 350 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-350-کیلو-گرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/8.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 350 کیلو گرم الکترونیک نیکو</p> <p>حداکثر وزن 350 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 20/50/100 گرم</p> <p>نرده دار</p> <p>پایه دار</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 550 استیل الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-550-استیل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 550 کیلو گرم استیل الکترونیک استیل&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 550 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 12/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Lcd/Led</p> <p>ابعاد صفحه 80&times;70</p> <p>پایه دار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 750 کیلو الکترونیک چرخ دار http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-750-کیلو-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 750 کیلو الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 550-750 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن12/5 یا 17/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 50/100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/LCD</p> <p>ابعاد صفحه 80*75</p> <p><span style="font-size: 10pt;">برق شهری 220ولت /60 هرتز&nbsp;</span></p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 250 کیلوگرم الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-250-کیلو-گرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/5.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 250 کیلو گرم الکترونیک نیکو</p> <p>حداکثر وزن 250 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 5 کیلوگرم &nbsp;</p> <p>دقت 20/50/100 گرم&nbsp;</p> <p>پایه دار&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, February 27, 2021 باسکول 750 کیلو پایه دار http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-750-کیلو-پایه دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/14.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 750 کیلو گرم پایه دار نیکو</p> <p>حداکثر وزن 750 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 17/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 50/100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 80*75</p> <p>پایه دار&nbsp;</p> <p>&nbsp;نرده دار&nbsp;</p> <p>برق شهری 220 ولت/60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 350 استیل الکترونیک http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-350-استیل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول350 کیلو گرم استیل نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 350 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلو گرم</p> <p>دقت 100 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Lcd/Led</p> <p>قابلیت نصب نمایشگر ماشین حسابدار</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول مکانیک 200 کیلویی نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-مکانیک-200-کیلویی-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/200.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 200 کیلویی مکانیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 200 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>جنس بدنه چدن&nbsp;</p> <p>جنس صفحه ورق&nbsp;</p> <p>رنگ استاتیک&nbsp;</p> <p>&nbsp;ابعاد صفحه55&times;40</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول مکانیک 300 کیلوگرم نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-مکانیک-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/a200.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 300 کیلو مکانیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 300 کیلو&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلو&nbsp;</p> <p>جنس بدنه چدن&nbsp;</p> <p>جنس صفحه ورق</p> <p>رنگ استاتیک&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه 65&times;45</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول 500کیلویی مکانیک نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلویی-مکانیک-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/500KG.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 500 کیلو مکانیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 500 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 12/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه 65&times;65</p> <p>جنس بدنه چدن&nbsp;</p> <p>جنس صفحه ورق&nbsp;</p> <p>رنگ استاتیک&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک 105×110 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/15.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 25 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 110&times;105</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10 تا 40 درجه سانتی گراد</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول چهار لودسل 150×150 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-چهار-لودسل-150-×-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-8 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p>باسکول الکترونیک 150&times;150 نیکو</p> <p>حداکثر وزن 5000 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 100 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 500 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 150&times;150</p> <p>پایه دار&nbsp;</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 ترازوی نوزاد کش http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=ترازوی-نوزادکش <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1 copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ترازوی نوزاد کش الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 40 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 0/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداکثر قد 50 سانتی متر&nbsp;</p> <p>دقت 10 گرم&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه 20&times;50</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد _10 تا 40 درجه سانتی گراد</p> <p>مخوص مراکز بهداشتی&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 1تن مکانیکی نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1تن-مکانیکی-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/1TON.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1تن مکانیکی نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1000کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه 95&times;110</p> <p>جنس بدنه چدن&nbsp;</p> <p>جنس صفحه ورق&nbsp;</p> <p>رنگ استاتیک&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول مکانیک 100 کیلویی نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-مکانیک-100-کیلو-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/PAINT.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 100 کیلو مکانیکی نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 100 کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 2/5 کیلوگرم</p> <p>جنس بدنه چدن&nbsp;</p> <p>جنس صفحه ورق&nbsp;</p> <p>رنگ استاتیک&nbsp;</p> <p>&nbsp;ابعاد صفحه 45&times;35</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول 3 تن دام کش الکترونیک 4 لودسل http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-3-تن-دام-کش-الکترونیک-4-لودسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-14 copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 3 تن دام کش الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 2500 تا 3000 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر LED/LCD</p> <p>ابعاد صفحه 150 &times;150</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>مخصوص توزین دام&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 صندلی باسکول http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=صندلی_باسکول <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-22_10-51-31.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صندلی باسکول پزشکی</p> <p>حداکثر وزن 200 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 2/5 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگرLed/Lcd</p> <p>ابعاد صندلی 40&times;40</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 4لودسل الکترونیک چرخدار 125*125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-4لودسل-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 4 لودسل الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 2500 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020 باسکول 1600کیلوگرم کفی 105×125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-کفی-105-×-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-6 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p style="font-size: 13.3333px;">باسکول تک لودسل پایه دار نیکو&nbsp;</p> <p style="font-size: 13.3333px;">حداکثر وزن 1600 کیلوگرم</p> <p style="font-size: 13.3333px;">حداقل وزن 50 کیلوگرم</p> <p style="font-size: 13.3333px;">دقت 200 گرم</p> <p style="font-size: 13.3333px;">نمایشگر &nbsp;Led/Lcd</p> <p style="font-size: 13.3333px;">ابعاد صفحه 105&times;125<span style="font-size: 13.3333px;"><br /></span></p> <p style="font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 13.3333px;">برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</span></p> <p style="font-size: 13.3333px;">دمای عملکرد از _10 تا 40 درچه سانتی گراد&nbsp;</p></p><hr/> Monday, November 16, 2020 باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک 125×105 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-الکترونیک-105-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-17 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک نیکو</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 25 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;105</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>قابلیت نصب نمایشگر ماشین حسابدار</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 1600کیلوگرم کفی 125*125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-کفی-125-*-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG-20190901-WA0003.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول تک لودسل پایه دار نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 50 کیلوگرم</p> <p>دقت 200 گرم</p> <p>نمایشگر &nbsp;Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درچه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول فرغونی چهارچرخ نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی -چهار-چرخ-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-22_10-54-03.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="font-size: 13.3333px;">باسکول فرغونی 600 کیلوگرمی&nbsp;</p> <p style="font-size: 13.3333px;">4 چرخ&nbsp;</p> <p style="font-size: 13.3333px;">درب کمپرسی&nbsp;</p> <p style="font-size: 13.3333px;">ابعاد کف لگن 70*100</p> <p style="font-size: 13.3333px;">ارتفاع لگن 50</p> <p style="font-size: 13.3333px;">فابلیت قفل درب&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول 1600 کیلوگرم الکترونیک 125×125 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم-الکترونیک-125-*-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-16 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 1 تن بزرگ الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 1600 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 25 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 19, 2020 باسکول 1600کیلوگرم کفی 105*110 http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-1600-کیلوگرم -کفی-105-*-110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-6 copy.JPG' height='100' width='100' /><p><p>حداکثر وزن 1600</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو<span style="font-size: 10pt;">گرم&nbsp;</span></p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>برق شهری 220ولت /60هرتز&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10تا 40 درجه سانتی گراد</p> <p>اندازه صفحه 105&times;110</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول 350 کیلو قفس دار نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-350-کیلو-قفس-دار-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-02-27_10-09-56.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 350 کیلو قفس دار الکترونیک</p> <p>حداکثر وزن 350 کیلوگرم</p> <p>حداقل وزن 7/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 100/200/500 گرم&nbsp;</p> <p>قفس دار</p> <p>پایه دار</p> <p>نمایشگر LCD/LED</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول فرغونی دامکش نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-دامکش-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-11-28_13-14-16.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول فرغونی دامکش</p> <p>ظرفیت 600 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>اندازه قفس 100*60</p> <p>دارای دو درب&nbsp;</p> <p>چرخدار&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول واکری http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-واکری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aphoto_2019-11-28_13-14-08.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>باسکول&nbsp; واکری مخصوص مراکز بهداشتی وبیمارستانها واماکن</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 200کیلوگرم</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 2/5کیلوگرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>باطری قابل شارژ</p> <p>&nbsp;</p> <p>پایه دار</p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020 باسکول 750 کیلویی قفس دار نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-750-کیلو-قفس-دار-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-06-11_08-32-21.jpg' height='100' width='100' /><p><p>اسکول 750 کیلو گرم پایه دار نیکو</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 750 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 17/5 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دقت 50/100 گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه75*80</p> <p>&nbsp;</p> <p>پایه دار&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;نرده دار&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>برق شهری 220 ولت/60 هرتز&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول فرغونی تک چرخ نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-فرغونی-تک-چرخ-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-03-05_10-15-47.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول فرغونی تک چرخ&nbsp;</p> <p>ظرفیت 400 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>ابعاد لگن 42*70</p> <p>دارای چرخ دایکاست</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 باسکول دام کش 1*2 نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-1-*-2-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-11-28_13-14-13.jpg' height='100' width='100' /><p><p>اسکول 3&nbsp; و 5 تن دام کش الکترونیک نیکو&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 5000 تا 3000 کیلوگرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نمایشگر LED/LCD</p> <p>&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه100*200</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از _10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>مخصوص توزین دام&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دارای دو درب&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, February 23, 2021 باسکول 4 لودسل الکترونیک کفی 125*125 نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-4-لودسل-الکترونیک-کفی-125-*-125-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-11-28_13-14-11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 4 لودسل الکترونیک&nbsp; کفی نیکو&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 2500 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 50 کیلو گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دقت 200 گرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نمایشگر Led/Lcd</p> <p>&nbsp;</p> <p>ابعاد صفحه 125&times;125</p> <p>&nbsp;</p> <p>برق شهری 220 ولت /60 هرتز&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>دمای عملکرد از -10 تا 40 درجه سانتی گراد&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020 باسکول قد و وزن واکری نیکو http://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-واکری-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-11-28_13-14-06.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>باسکول قدووزن خط کشی&nbsp; واکری مخصوص مراکز بهداشتی وبیمارستانها واماکن</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثر وزن 200کیلوگرم</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل وزن 2/5کیلوگرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداکثرقد2/20 سانتی متر&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>حداقل قد 1/40 سانتی متر</p> <p>&nbsp;</p> <p>باطری قابل شارژ</p> <p>&nbsp;</p> <p>پایه دار</p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020