فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttps://baskoolnikoo.comفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوfaفروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوhttps://baskoolnikoo.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://baskoolnikoo.com162130فروشگاه باسکول نیکو | باسکول نیکوCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 باسکول نیکو مدل رمپی https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-رمپی-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول رمپی.png' height='100' width='100' /><p><div style="color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">باسکول رمپی نیکو</span></span></span></span> با <span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">حداکثر وزن باسکول دیجیتال رمپی 200 کیلوگرم می باشد. </span></span></span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">حداقل وزن&nbsp;</span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">باسکول دیجیتالی رمپی</span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">&nbsp;(توزین ویلچر ) 4 کیلوگرم می باشد .</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">دقت وحساسیت باسکول ویلچرنیکو 200 گرم می باشد .</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">این باسکول رمپی برای مراکز بهداشت و بیمارستانها بسیار پرکاربرد است&nbsp; و به باسکول بیمارستانی ویلچری شناخته شده است .</span></span></span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">باسکول رمپ دار نیکو</span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">&nbsp;دارای نمایشگر بی سیم هم از نوع ال سی دی و ال ای دی می باشد .</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">ابعاد صفحه 102 سانتی متر در 74.5 سانتی متر می باشد .</span></span></span></span></span></div> <div style="color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">باسکول ویلچر نیکو بسیار دقیق می باشد و از دقت توزین بالایی برخوردار است و برای افرادی که برروی چرخ یا ویلچرقرار دارند در</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">بیمارستانها و مراکز درمانی کارایی دارد .</span></span></span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">از دیگر ویژگیهای&nbsp;</span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">باسکول&nbsp; رمپ ویلچر</span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;">&nbsp;می توان به این مورد اشاره کرد که باقراردادن صندلی روی کفه توزین یاویلچر بیمارستانی ، بیمار می تواند</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">روی صندلی باسکول دیجیتال ویلچر یا صندلی نشسته و توزین به صورت دقیق انجام پذیرد. </span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">باسکول ویلچر بیمارستانی نیکو دارای کلید پارسنگ می باشد تا وزن ویلچر یا صندلی کسرشده و وزن خالص فرد&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">نشسته روی صندلی</span></span></span></span></span></div> <div style="color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">ویلچر بیمارستانی مشخص می گردد.&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">باسکول بیمارستانی نیکو به گونه ای ساخته شده که به راحتی قابل جابجا شدن می باشد و با کمترین صدا در محیط بیمارستانها و یا</span></span></span></span></span></div> <div style="color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">کلینیک ها این امر امکان پذیر است.</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">باسکول ویلچری نیکو ازمقاومت بالایی برخورداراست و دارای 18ماه گارانتی خدمات پس از فروش&nbsp; مادام العمر می باشد. </span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">در کل باسکول ویلچر نیکو برای بیمارانی که از نظر جسمانی کم توان هستند کارایی دارد و همچنین بیمارانی که قادر به ایستادن روی ب</span></span></span></span><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">اسکول ندارند برروی صندلی باسکول ویچری نشسته و توزین دقیق وزن انها از این روش به راحتی امکان</span></span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;" dir="RTL">&nbsp;پذیر است .</span></span></span></span></span></div></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل 10 تن کفی (چهارلودسل) https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-4لودسل-کفی-10تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول کفی ده تن.png' height='100' width='100' /><p><p>باسکول 10 تنی معمولا در صنعت بیشترین کاربرد را دارد ولی دقت داشته باشید که از این باسکول ها در اصناف دیگر هم استفاده می شود.کارخانه ها و مراکز گمرکی و بندرها از متقاضیان باسکول 10 تنی خواهند بود. افزایش ظرفیت توزین در ابزارهای اندازه گیری، نه تنها آنچه توزین شدنی است را عظیم تر می کند، بلکه زمینه های استفاده از آن ابزارها را نیز گسترش می دهد.<br />باسکول 10 تنی کفی نیکو دارای ابعاد 200*200 است و دقت اندازه گیری آن 1000 گرم است . این باسکول به صورت پایه دار وارد بازار می شوند که قابلیت متحرک شدن را نیز دارند.</p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل دامکش 750 کیلویی چرخدار https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-750-دامکش-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دام کش 750.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: justify; color: #797979; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 10pt;">باسکول دامی نیکو 750 کیلویی مدل EMCC750w با حداکثر ظرفیت برای توزین 750 کیلوگرم و حداقل ظرفیت برای توزین 17.5 کیلوگرم و همچنین مقدار دقت در توزین 100 گرم طراحی و تولید گردیده است. باسکول دامکش نیکو یک مدل باسکول قفس دار دامکشی می باشد. این باسکول دامی&nbsp;750&nbsp;کیلویی نیکو&nbsp;چرخدار بوده و به صورت باسکول&nbsp;متحرک ساخته شده است. ابعاد باسکول دامکش نیکو 75&times;80 سانتیمتر بوده و محل قرارگیری نمایشگر در باسکول بر روی علمک باسکول می باشد.</span></p> <p style="text-align: justify; color: #797979; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">باسکول دامی نیکو 750 کیلویی نیکو از برق شهری 220 ولت تغذیه می کند. البته برای باسکول دامکشی نیکو یک باتری قابل شارژ تعبیه شده که در مواقع قطع برق و یا نبود دسترسی به برق شهری به کار می آید تا عمل توزین باسکول دامکش نیکو با قرارگیری باتری متوقف نشود. دمای مناسب جهت نگهداری و اسفاده از باسکول گاوکش نیکو بین 10- تا 40 درجه سانتیگراد بوده و از این لحاظ باید گفت باسکول صنعتی دامکش نیکو کاملاً سازگار با شرایط اقلیمی ایران طراحی و تولید شده است. قابلیت نصب نمایشگر پرینتردار، امکان نصب نمایشگر دو طرفه، امکان نصب نمایشگر ماشین حساب دار و همچنین قابلیت نصب نمایشگر بی سیم از امکانات برجسته باسکول دامکش 750 کیلویی نیکو به شمار می آید.</p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل تخت باسکولی https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=تخت-باسکول <img src='./Administrator/files/ProductPic/28-takht.JPG' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: justify; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.66px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">باسکول تخت بیمار جهت توزین افراد بیمار در بیمارستان ها قابل استفاده می باشد ، باسکول تخت بیمار با محاسبه ی وزن تخت در حافظه ی داخلی باسکول ، وزن تخت بیمار را از وزن بیمار پس از توزین مشترک به صورت اتوماتیک کسر کرده و وزن بیمار خالص ثبت می گردد .</span></p> <p style="text-align: justify; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.66px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><a style="color: #333333; text-decoration: none;" title="باسکول تخت بیمار بالاس" href="http://scale.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3">باسکول تخت بیمار&nbsp;نیکو</a>&nbsp;کاملا پزشکی طراحی شده است و به راحتی توسط یک کاربر در بخش های بیمارستان توسط چرخ های بی صدا در قسمت کف باسکول حرکت می نماید و در صورت تمایل دارای رمپ اختیاری جهت تهسیل در قرار گیری تخت می باشد .</span></p> <p style="text-align: justify; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.66px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">با ثبت وزن بیمار در مرحله اول در توزین مجدد با استفاده از کلید حافظه می توان وزن پیشین بیمار را با وزن فعلی مقایسه نمود ، در زمان توزین نیز با فیلتر نمودن وزن ناخالص مانند اضافه وزنی که از قرار گیری پتو بر روی بیمار می باشد ، می توان وزن پتو را کسر و وزن خالص را مشاهده نمود ،&nbsp;<a style="color: #333333; text-decoration: none;" title="باسکول دیجیتالی" href="http://scale.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84">باسکول دیجیتالی</a>&nbsp;دارای کلید پارسنگ می باشد که با فشردن این کلید وزن قبلی که شامل وزن تخت و یا هر وسیله ای بر روی کفه ی باسکول می باشد صفر نموده و وزن بیمار را محاسبه می نماید .<br /></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">تخت باسکول نیکو&nbsp; دارای دقت 50 گرم&nbsp;و &nbsp;چهار سنسور است و قابلیت نصب نمایشگر پرینتردار&nbsp;، نصب چرخ یا پایه&nbsp;و &nbsp;نصب نمایشگر دوم (بی سیم) را دارد</span></p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل لاشه کش https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-لاشه-کش-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/18-lashekesh.JPG' height='100' width='100' /><p><div class="desc_content"><span style="text-align: justify; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">باسکول لاشه کش را می توان زیرمجموعه انواع باسکول دامکش توضیح داد. باسکولی که در واقع تنها برای وزن کردن لاشه حیوانات در کشتارگاه ها و قصابی ها طراحی شده است.&nbsp; در حالی که باسکول دامکش برای توزین حیوانات زنده به کار گرفته می شود. این دست از انواع باسکول عموما ساختاری مشابه دارند و تنها دقت و ظرفیت توزین است که می تواند در انواع باسکول لاشه کش تنوع ایجاد کند. تعبیه کردن ستونی که لاشه حیوان امکان آویزان شدن را داشته باشد، همان ساختار مشابهی است که می توان در انواع باسکول لاشه کش دید. در کنار چنین ساختاری، علاوه بر دقت و ظرفیت توزین، که حساسیت و توان بیشتر از ملاک های خرید باسکول لاشه کش قرار خواهد گرفت، استحکام و بدنه ای که بتواند تاب لاشه حیوانات را داشته باشد نیز از معیارهایی است که تولیدکنندگان به آن توجه می کنند. باسکول لاشه کش را می توان متحرک و چرخ دار یا ثابت طراحی کرد. </span></div> <div class="desc_content"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">باسکول لاشه کش نیکو ظرفیت &nbsp;1600 کیلوگرمی&nbsp;دارد و به صورت &nbsp;تک لودسل طراحی شده است و &nbsp;ابعاد صفحه باسکول لاشه کش نیکو &nbsp;110*105 و دقت آن&nbsp;200 گرم&nbsp; است. و از کاربردهای آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد :</span></div> <div class="desc_content"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> کشتارگاه ها ،سوپرهای پروتئین ،کارخانه های بسته بندی مواد پروتئینی</span></div> <div class="desc_content"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">باسکول لاشه کش نیکو متصل به برق شهری است و همچنین مجهز به باطری قابل شارژ نیز می باشد که در مواقعی که برق شهری در دسترس نباشد می توان از این قابلیت استفاده کرد.</span></div> <div class="localization_det loc_det_wide"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل باشگاهی https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=bashgahi <img src='./Administrator/files/ProductPic/25-bashgahi.JPG' height='100' width='100' /><p><p style="list-style: none; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: justify; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans-web, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</p> <p><a href="http://www.baskoolnikoo.com">باسکول باشگاهی</a>&nbsp;نیکو&nbsp;مخصوص &nbsp;وزن 200 کیلویی درجه 1 در کیفیتی بالا تولید شده که امکان اندازه گیری و بررسی تناسب اندام بهتر را برای افراد فراهم می آورد. خوشبختانه این مدل از باسکول از حداکثر ظرفیت وزن برخوردار است.اگر به باشگاه های مختلف مردانه یا زنانه سری زده باشید به احتمال زیاد نوعی از ترازو را در قسمتی از فضا مشاهده خواهید کرد که بی گمان شما را به یاد باسکول می اندازد.این مدل از ترازوها در واقع نوعی باسکول هستند که وظیفه و کاربرد اصلی آن ها در زمینه اندازه گیری قد و وزن می باشد. باسکول باشگاهی معمولا با توجه به اوزانی که افراد دارند، دسته بندی شده و در اختیار خریداران قرار می گیرد. به عبارت دیگر انواع مدل باسکول باشگاهی صرفا با توجه به وزن افراد مختلف، تولید شده که به اندازه گیری دقیق و عدم آسیب رسانی به دستگاه منجر خواهد شد. این مدل از ترازوهای دیجیتال که در ابعادی حجیم و بزرگ تر تولید می گردد معمولا از نرخ قیمتی مناسب و ارزان برخوردارند و نوع عملکرد همگی تقریبا به یک شکل و یکسان خواهد بود.از باسکول باشگاهی نیکو&nbsp;در مراکز درمانی مختلف نیز بهره گیری می شود چرا که از اندازه گیری دقیق و کاملی برخوردار بوده که بسیار مناسب این گونه از مراکز می باشد.این دسته از باسکول ها، ظاهری بسیار مشابه با نمونه های صنعتی را دارند با این تفاوت که نوع عملکرد هر کدام متفاوت در نظر گرفته شده است.</p> <p>باسکول باشگاهی&nbsp; 200 کیلویی درجه 1 در کیفیتی بالا تولید شده که امکان اندازه گیری و بررسی تناسب اندام بهتر را برای افراد فراهم می آورد. خوشبختانه این مدل از باسکول از حداکثر ظرفیت وزن برخوردار است.<br />اگر به باشگاه های مختلف مردانه یا زنانه سری زده باشید به احتمال زیاد نوعی از ترازو را در قسمتی از فضا مشاهده خواهید کرد که بی گمان شما را به یاد باسکول می اندازد.</p> <p>این مدل از ترازوها در واقع نوعی باسکول هستند که وظیفه و کاربرد اصلی آن ها در زمینه اندازه گیری قد و وزن می باشد. باسکول باشگاهی قد و وزن معمولا با توجه به اوزانی که افراد دارند، دسته بندی شده و در اختیار خریداران قرار می گیرد. به عبارت دیگر انواع مدل باسکول باشگاهی صرفا با توجه به وزن افراد مختلف، تولید شده که به اندازه گیری دقیق و عدم آسیب رسانی به دستگاه منجر خواهد شد. این مدل از ترازوهای دیجیتال که در ابعادی حجیم و بزرگ تر تولید می گردد معمولا از نرخ قیمتی مناسب و ارزان برخوردارند و نوع عملکرد همگی تقریبا به یک شکل و یکسان خواهد بود.</p> <p>از باسکول باشگاهی در مراکز درمانی مختلف نیز بهره گیری می شود چرا که از اندازه گیری دقیق و کاملی برخوردار بوده که بسیار مناسب این گونه از مراکز می باشد.<br />این دسته از باسکول ها، ظاهری بسیار مشابه با نمونه های صنعتی را دارند با این تفاوت که نوع عملکرد هستند.</p> <p style="list-style: none; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: justify; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: IRANSans-web, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023 باسکول نیکو مدل میدانی 550 کیلوگرمی https://baskoolnikoo.com/index.aspx?Product=باسکول-550-کیلو-الکترونیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/XZMV1333.JPG' height='100' width='100' /><p><p>باسکول میدانی 550 کیلویی نیکو مدل 501EMW با کمترین توان توزین 12کیلوگرم و بیشترین توان توزین 550 کیلوگرم و همچنین مقدار حساسیت&nbsp; 100 گرم طراحی و تولید گردیده است. سینی در این مدل از باسکول نیکو در ابعاد 75&times;80 سانتیمتر ساخته شده است. جنس بدنه باسکول میدانی نیکو از فلز بسیار محکم می باشد. نمایشگر باسکول 550 کیلویی نیکو از نوع LED ساخته شده و اعداد را از فاصله دور و در نور کم هم با وضوح نمایش می دهد.&nbsp;<span>تغذیه&nbsp;</span><span>باسکول میدانی 550 کیلویی نیکو مدل 501EMW</span><span>&nbsp;از برق شهری 220 ولت تأمین می شود. البته یک باطری قابل شارژ هم برای این باسکول تعبیه شده تا در مواقع نبود برق شهری باسکول با استفاده از باطری عمل توزین را انجام دهد. دمای محیطی مطلوب برای عملکرد بهتر و همچنین دوام باسکول صنعتی نیکو از 10- درجه تا 40 درجه سانتیگراد بوده که قابل ذکر است طراحی این باسکول به گونه ای ست که با تمام شرایط اقلیمی ایران سازگار می باشد. قابلیت نصب نمایشگر چاپگر برای چاپ داده ها، قابلیت نصب نمایشگر بدون سیم و همچنین داشتن قابلیت نصب نمایشگر دوم و یا نمایشگر دو طرفه جهت کاربری آسانتر از ویژگی های برجسته بباسکول میدانی 750 کیلویی نیکو می باشد.</span></p></p><hr/> Sunday, March 12, 2023